Посещение на ученици от 7 и 8 клас в Посолството на Република Виетнам

На 23.10.2020 г. ученици от 7 и 8 клас на 119 СУ, придружвани от В.Трайкова - педагогически съветник и С.Славчева - учител по изобразително изкуство, посетиха Посолството на Република Виетнам. Инициативата е организирана от община Изгрев и е свързана с честването на 70 години дипломатически отношения с Виетнам. Нашите ученици ще участват и в конкурс за рисунка на тема: Култура и традиции на Виетнам.

Учебна година: