Участие в национална конференция на тема: "Фалшивите новини пречат на нашите права, сигурност и участие"

От 11.10. до 13.10.2020 г. в град Бургас се проведе Национална конференция на тема: "Фалшивите новини пречат на нашите права, сигурност и участие". Представителите на Ученическия съвет на 119 СУ: Ивона Илиева - 11б кл.; Катрин Найденова - 9а кл.; Михаела Димитрова - 9б кл. и София Димова - 8а кл., придружавани от педагогическия съветник В.Трайкова, взеха активно участие в обсъждането по темата, както и в различните дейности, предложени от организатори и участници в срещата. На срещата присъстваха представители на местната и държавна изпълнителна власт, представители на законодателната власт, на СБУ и др. институции.

 

 

Учебна година: