Спортен празник в 119 СУ с финансиране от Столична община и спечелен проект от Данаил Тренев - преподавтел по физическо възпитание и спорт

Учебна година: