РЕЗУЛТАТИ от проведено събеседване с кандидати за свободни позиции на 14.09.2020 г.

За позиция „Учител по философия“ - няма избран кандидат

 

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места.

 

Диян Стаматов

Директор на 119. СУ