Родителски срещи преди началото на учебната 2020-2021


Желателно е участието на един родител!


10 септември 2020 година

1 клас – 18:30 часа

5 клас – 18:00 часа

8 клас – 18:30 часа

 

14 септември 2020 година

2, 3, 4 клас - 18:30 часа


16 септември 2020 година

6, 7 клас - 18:30 часа

 

17 септември 2020 година

9, 10, 11, 12 клас- 18:30 часа