СВОБОДНИ МЕСТА и график на дейностите по приема на ученици в VIII клас за уч. 2020/2021 след IV класиране

 

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

а) Бал за прием в съответната паралелка според Наредба №10 от 2016 г.;


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ


Обявяване на незаетите места след четвърти етап на класиране
- на 27.08.2020 г. в 10:00 ч.

Подаване на документи според Наредба №10 от 2016 г., чл. 70 (3) - от 27.08.2020 г. до 31.08.2020 г. включително от 09:00 до 17:00 ч.

- Заявление до директора;
- Копие на свидетелството за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО


Обявяване на класираните ученици
- на 01.09.2020 г. в 09:00 ч.


Записване на класираните ученици
- на 01.09.2020 г. и 02.09.2020 г. от 09:00 до 16:00 ч.


Обявяване на резултатите от попълването на местата в регионалното управление на образованието
- до 10.09.2020 г.