Разпределение на класовете по смени - първи срок на учебната 2020-2021