РЕЗУЛТАТИ от проведени събеседвания с кандидати за свободни позиции на 13.07.2020 г.

 

  1. За позиция „Учител по математика“ - Няма избран кандидат

  2. За позиция „Учител по английски език“ - Виктория Янкова

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места.


Диян Стаматов
Директор на 119. СУ