Родителска среща за 1 клас на 30.06.2020 г. от 18:30 ч.