НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС