НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС