Учениците от 4е клас в час по изобразително изкуство с г-жа Ирина Филипова подготвиха презентация с рисунки по случай Годишнината на 119. СУ "Акад. Михаил. Арнаудов"

Учебна година: