Обобщение на резултатите от анкетно проучване сред родителите на ученици от 119. СУ за възприемането на дистанционната форма на обучение прилагаща се в училището