ГРАФИК на учебните часове от 30.03.2020 г.

От понеделник, 30.03.2020 г., учениците от 5. до 12. клас ще учат по програмата за II срок на две смени. Учебните часове ще бъдат по 30 минути, а междучасията по 10 минути.

Учениците от начален етап продължават първа смяна в своя график.

Дневната натовареност на учениците 1.-7. клас е до 6 астрономически часа, а на учениците 8.-12. клас – до 7 астрономически часа

 

 

1.    смяна

1.час

2.час

3.час

4.час

5.час

6.час

7.час

8:30-9:00

9:10-9:40

9:50-10:20

10:30-11:00

11:10-11:40

11:50-12:20

 

12:30-13:00

2.    смяна

1.час

2.час

3.час

4.час

5.час

6.час

7.час

13:00-13:30

 

13:40-14:10

14:20-14:50

15:00-15:30

15:40-16:10

16:20-16:50

17:00-17:30

 

Учебна година: