Прекратяване на учебните занятия във всички образователни институции на територията на област София-град

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на Регионалното управление на образованието - София-град Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област София-град се прекратяват.

 

Уважаеми ученици, 

 

Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.

 

Ограничете максимално достъпа си до обществени места.Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

 

Уважаеми родители, 

 

Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

 

Уважаеми директори и педагогически специалисти,

 

Призоваваме Ви:

 

• да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;

• да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;

• да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;

• да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.

 

 

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.

 

Бъдете здрави и силни!

Учебна година: