ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В 119 СУ ОТ 17 МАРТ 2020 г.

Уважаеми родители,

От 17 март сме в дистанционен формат на обучение с учениците от 119 СУ. Основно обучението ще бъде в безплатната платформа на Google. Учениците имат e-mail и парола (ще им бъдат препратени отново в понеделник, чрез класните им ръководители) . Моля ви, за следното съдействие :

На посочените линкове можете да намерите информация за:

Присъединяване към клас за ученици: https://docs.google.com/document/d/13pLrmgy17KiBPJVFyGtxfzpoCcVbEKbIoG2DrEvIh4U/edit?usp=sharing
 
Учебният ден ще бъде от 09:00 до 13:00 ч. при спазване на седмичното разписание за деня. (Или във време, уточнено с вас от класните ръководители на начален етап).

Ученикът има ангажимент в този часови интервал да бъде в Google класната стая и да следи получените задания, да спазва поставените
срокове.

Учителите използват времето за поставяне на задачи и даване на обратна връзка.

Спазва се разписанието от часове за деня. Часовете НЯМАТ продължителност от минути. В този интервал от деня учениците ще получават задачи, проекти, кратки презентации, текстове, видеа, условия за решаване, страници за самоподготовка. Всичко това съобразено с възрастовите особености.
 

В този интервал от време при дистанционно обучения няма да се поставят отсъствия, но личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза. Вашето добронамерено съдействие и подкрепа е важна част за добър резултат.

Учебна година: