"Училище в облака" - лесен и достъпен начин на всяко училище за дистанционно обучение - репортаж на Евроком

Учебна година: