Заседание на УС на Училищно настоятелство 119 СУ на 25.02.2020 г.

На своето редовно заседание, проведено на 25.02.2020 г. УС на Училищно настоятелство 119 СУ:

1. Подготви отчетен доклад за 2019 г.;

2. Прие двама нови члена на настоятелството;

3. Определи родители за наблюдатели на Държавните зрелостни изпити 2020 г.;

4. Одобри раздаването на подкрепяща закуска и оцени с най-висока оценка

ученическото столово и бюфетно хранене в 119.СУ;

5. Определи Общото събрание на настоятелството да се проведе на 23.04.2020г.

Учебна година: