Часове по естествознание в начален етап

Часовете по естествознние включват няколко главни аспекта. 

Чрез активна игра и различни задачи за концентрация, вдъхновени от алтернативнитата педагогика, работа по отбори и съчетаване на изкуствата, децата не спират да се забавляват, разпалват любопитството си и отключват потенциала си. 

Чрез редовното провеждане на подобни креативни часове, в които децата са активният участник, те развиват своята индивидуалност, търпение, интереси и възпитание. 

Сетивното им преживяване и използването на въображение, им помагат да започнат да разсъждават върху връзката между науката и различните природни феномени.

Учебна година: