РЕТ Скенер за лабораторни упражнения по Биология. Проект по Свят и личност на Гергана Младенова от 12 б класПозитронно-емисионен томограф за изследване на туморни образувания. Този РЕТ скенер е представен от Весела Тодорова на III национална конференция с международно участие по природни науки, техника и технологии "Европа - територия на знанието", проведена на 10 - 11.10.2019 г.

Учебна година: