Може ли учебните предмети български език и математика да си „подадат ръка”?

Иновативен урок по български език и математика в 119-то средно училище

Седмокласници от 119-то средно училище „Акад. Михаил Арнаудов” изнесоха иновативен урок под ръководството на г-жа Цеца Петрова - учителка по български език и литература и г-жа Емилия Димитрова, учителка по математика.

С моите студенти от специалност славянска филология на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, мотивирани да станат учители-българисти, на 24-ти февруари тази година бяхме на посещение в 7-ми клас на 119-то училище (база за педагогически наблюдения на Софийския университет). Наблюдавахме един наистина необичаен урок.

Класът беше разделен на екипи от по трима и двама души, а всеки екип носеше името на герой от повестта „Немили-недраги”. Как добре звучеше: екип „Македонски”, екип „Владиков”, екип „Попчето” ... Г-жа Петрова започна урока с думите, че и в езика и в математиката се използват знаци, което позволява да търсим връзки между тези два учебни предмета. Търсенето на тези връзки мотивира изследователската дейност на учениците, ръководени от своите учителки.

На учениците беше предложено занятието да премине като състезание между екипите. Учителката по математика раздаде листчета с въпроси, а помощникът с проектора (ученик) представи задачите на слайдове. Текстът за възникването и развитието на геометрията се оказа нетрудна за възприемане информация и учениците демонстрираха отлични умения за четене с разбиране. Следващите задачи за решаване  изискваха математическа и езикова аргументация. Участниците показаха своите логически умения и се справиха с лекота.  Макар и занимателна, задачата за търсене на местоимения в начертаната геометрична фигура, беше доста трудна. Екипите, обаче, я решиха бързо.  А кръстословицата се оказа „фасулска работа” за екипите. Накрая бяха фиксирани точките от успешно изпълнените задачи по екипи, а студентите помогнаха при проверката на задачите по синтаксис и морфология.

За недългото време от 40 минути седмокласниците се справиха блестящо с поставени задачи, които провокираха тяхното мислене и изследователски умения. Подобни задачи се включват в международното изследване на грамотността PISA, което затруднява много ученици, по-големи от седмокласниците.

Когато обсъждахме урока с моите студенти, не беше трудно да открием отговора на въпроса: Кой урок е иновативен. Отговорът ни беше даден от учениците и двете учителки на 119-то училище.

25 февруари 2020

проф. д-р Татяна Ангелова,

преподавателка във Факултета по славянски филологии на

Софийски университет „Св. Кл Охридски”

Учебна година: