Повишен брой на отсъствията на учениците от начален етап

От няколко дни в 119 СУ се наблюдава повишен брой на отсъствията на учениците от начален етап.

На 25 февруари отсъстваха 215 ученици, което е 14% от всички ученици в 119 СУ, но е повече от 33 % от учениците в начален етап.

Умолявам всички родители, при признаци на някакво заболяване на децата им да не ги допускат до училище и да предприемат всички необходими здравни, хигиенни и превантивни действия.

Диян Стаматов
Директор на 119 СУ

Учебна година: