Акценти за заседание на Училищно настоятелство 119 СУ на 25.02.2020 г.