Открит урок по забавна математика в 1 а клас със Станислава Величкова

В 1 а клас часът по Забавна математика се осъществи с любезното съдействие на г-жа Станислава Величкова,в качеството й на родител.

Нашата гостенка беше подготвила много и интересни задачи и материали. Заниманието ни беше много интересно. Искрено благодарим за съдействието!

Учебна година: