Протокол №4 от заседание на Обществения съвет на 119 СУ - 12.09.2018 г.