Акценти за заседание на Обществен съвет на 119. СУ - 12.09.2018 г.

1. Представяне на изпълнението на бюджета на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“

2. Пропускателен режим за учебната 2018/2019 г. на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“

3. Информация за реализираните дейности в 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ през летните месеци

4. Организационни въпроси.

Учебна година: