Протокол №4 от заседание на Обществения съвет на 119 СУ - 10.09.2019 г.