Акценти за съвместно заседание на Училищно настоятелство и Обществен съвет на 119. СУ - 18.12.2018

1. Представяне на изпълнението на бюджета на 119.СУ „Акад. М. Арнаудов“;  

2. Организационни въпроси.

 

Учебна година: