Посещение на ученици от 12. клас в архива на комисията по досиетата в гр. Банкя

На 28 ноември ученици от 12а,б,г клас, водени от преподавателя под философия Зоя Господинова и педагогическия съветник Мария Михайлова, посетиха архива на комисията по досиетата в Банкя. Учениците изслушаха лекция за дейността на комисията, гледаха документален филм, след това посетиха специалните зали, където се съхраняват досиетата. С голям интерес изслушаха информацията от домакините, разгледаха досиета и задаваха въпроси. Със сигурност дълго ще помнят това посещение.

Учебна година: