Важно за Коледно математическо състезание 2019

НА 15.12.2019Г. /НЕДЕЛЯ/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ I-ви ДО ХII-ти КЛАС.


ВРЕМЕ ЗА РАБОТА:
  1. И 2. КЛАС – ОТ 8:30ч. ДО 10:00ч.   ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ – ОТ 10:30ч. ДО 12:30ч.


ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ:
  10 ЛЕВА

  1. ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 119. СУ: СПИСЪЦИ С ТРИТЕ ИМЕНА, КЛАС И СЪБРАНИ СУМИ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 4. КЛАС И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА ОТ 5. ДО 12. КЛАС  СЕ ПРЕДАВАТ В БИБЛИОТЕКАТА  ОТ 02.12.2019Г. ДО 10.12.2019Г. от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00 до 16:30ч.

  2. ЗА ВЪНШНИ УЧЕНИЦИ: ИНДИВИДУАЛНИ ЗАПИСВАНИЯ  или СПИСЪЦИ С ТРИТЕ ИМЕНА, КЛАС И СЪБРАНИ СУМИ – ПРИ КОЛЕКТИВНИ ЗАПИСВАНИЯ  СЕ ПРИЕМАТ В БИБЛИОТЕКАТА  ОТ 02.12.2019Г. ДО 10.12.2019Г.. от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00 до 16:30ч.

Темата за 11 и 12 клас е обща във вариант за зрелостен изпит, а за 7 клас – във формата на изпита за НВО.


Класирането и наградените се обявяват в интернет-страницата на секция „Изток” – http://iztok-smb.com /до 20.12.2019 г./


Наградите се получават  в ст.402 на 125. СУ от 06.01 до  31.01.2020 г. 


Таксата за правоучастие се внася при записването или на следната сметка:                 


АПЛИМАТ  ЕООД

IBAN  BG 93 STSA 9300 0001 6828 21

BIC CODE STSABGSF

БАНКА  ДСК ЕАД - КЛОН ГЕО МИЛЕВ


При превод на такса по банков път ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се представя списък на участниците, за които е заплатено (имена, училище, клас и в кое училище да явят на състезанието) - по телефона или писмено на e-mail: info@iztok-smb.com

Учебна година: