Участие в проект „Гражданско образование в действие“

От 07.11.2019г. в 119 СУ стартира апробация на теми по Гражданско образование за 11 и 12 клас. Заниманията се провеждат по проект с институционалната подкрепа на Министерство на образованието и науката (МОН) и с участието на лектори от фондация „Софийска платформа“ в 12 а клас, в часовете по история и цивилизации и цикъл „Философия“, с преподаватели г-жа Роза Бъчварова и г-жа Зоя Господинова.

Учебна година: 
Рубрики: