Учениците от 4Е клас в Централно управление на Пощенска банка

Събитието е на тема “Гордея се с труда на моите родители” и цели да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява. Програмата създава съпричастност с ценностите на труда и напредването в живота благодарение на лични качества, способности и натрупани знания. С нея се поставя фокус върху ценностите на труда, старанието и ученето, като учениците се пренасят на територията на работата на техните родители, за да разберат, че за да постига успехи, човек трябва да продължава да учи през целия си живот.

Учебна година: