Списък за разпределение на учениците по стаи за СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

1. КЛАС: 11:00-11:40 ч.

2. - 7. КЛАС: 11:00-12:30 ч.

PDF icon РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ

Учебна година: