Обмен на иновативни практики на преподаване и организация на училищния живот - НЕГ "Гьоте", Бургас

В навечерието на 1. ноември - Денят на народните будители, Немската езикова гимназия „Гьоте“ - Бургас организира среща между ученици, учители, родители и местна общност от София, Хасково и Бургас.

Преподавателите Теодора Райковска, Юрий Боянов, Симон Желязков и ученици от гимназиален етап на 119. СУ работиха заедно с представители на езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Хасково, и домакините си, за да обменят професионални иновативни практики на преподаване и организация на училищния живот. Особен интерес предизвикаха проектните седмици, които са уникална за НЕГ „Гьоте“практика и една от най-мащабните в страната.

Програмата включваше представяне на адаптационни техники на новоприетите ученици, важни стъпки за да се почувства всеки ученик успешен и тренинг за учители, проведени от психолога и педагогическия съветник към гимназията. Интерес предизвикаха открития урок по немски език и съвместния урок по английски език и история, на който бяха представени не само нови методи, но и начини за форматиращо оценяване.

Учебна година: