Фантастиката и как да живеем в бъдещето - среща с Александър Ненов с ученици от 6в, 6г и 6ж клас

Учебна година: