Открит урок на 7в и 1б клас по случай международния ден на Черно море 31 октомври

По случай международния ден на Черно море 31 октомври, учениците от 7в и 1б изнесоха открит урок. Те представиха стихотворения, обясниха легендата за Черно море и от коя година се чества този празник. Представиха презентация за най-новите и модерни уреди за изследване на различни физико-химични характеристики на Черно море, а именно Арго сондите.  

Учебна година: