НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.