РЕЗУЛТАТИ от проведени събеседвания с кандидати за свободни позиции - 31.07.2019 г.

  1. За позиция "Учител по Химия и ООС"  - няма избран кандидат

  2. За позиция "Учител по Математика" - няма избран кандидат

  3. За позиция "Училищен психолог" - няма избран кандидат

  4. За позиция "Учител по Физика и астрономия" - Николай Николов


С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!


Диян Стаматов
Директор на 119. СУ