ГРАФИК за събеседвания с кандидати на 31 юли 2019 г.