Резултати от проведени събеседвания с кандидати за свободни позиции на 24 и 25.07.2019 г.

  1. За позиция "Учител по Математика"  - няма избран кандидат

  2. За позиция "Учител по Физика и астрономия" - Милена Кондева-Тонева

  3. За позиция "Учител по Биология и здравно образование" - Габриела Николова

  4. За позиция "Учител по История и цивилизация" - Албена Недялкова

  5. За позиция "Училищен психолог" - Силвия Кроснева

  6. За позиция "Учител в ЦДО" - Десислава Стоевска, Сребрина Цветанова, Светлана Данаилова


С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!


Диян Стаматов
Директор на 119. СУ