Разпределение на класовете по смени - първи срок на учебната 2019-2020

I СМЯНА - 1, 2, 3, 5, 6, 7 КЛАС

II СМЯНА - 4, 8, 9, 10, 11, 12 КЛАС