СВОБОДНИ МЕСТА В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.

9 А клас – Хуманитарни науки

няма свободни места

9 Б клас – Природни науки

няма свободни места

9 В клас – Софтуерни и хардуерни науки

няма свободни места

9 Г клас – Чужди езици

няма свободни места

10 А клас – Хуманитарен профил

няма свободни места

10 Б клас - Природоматематически

няма свободни места

10 В клас – Предприемачески профил

1 свободно място

10 Г клас – Чужди езици

няма свободни места

11 А клас - Хуманитарен профил

няма свободни места

11 Б клас - Природоматематически

2 свободни места

11 В клас – Технологичен профил

5 свободни места

11 Г клас – Чуждоезиков профил

4 свободни места

12 А клас - Хуманитарен профил

няма свободни места

12 Б клас - Природоматематически

няма свободни места

12 В клас – Технологичен профил

няма свободни места

12 Г клас - Чуждоезиков  профил

няма свободни места