Приети ученици и свободни места в прогимназиален етап към 03.07.2019 г.

I.          

Приети ученици за 5 клас за учебната 2019-2020г. към дата 03.07.2019г. ИУЧ/ АЕ + РЕ/

1.   

Диана Илиева Николова

2.   

Никола Кирилов Низамов

3.   

Вая Александрова Добрева

4.   

Хей Ранг Ким

 

 

На приетите ученици на 04. и 05.07.2019г. се издават служебни бележки, че ще бъдат записани в 119. СУ. /Каб. 202, от 8:30ч. до 16ч./

Свободни места: към  03.07.2019г. НЯМА

 

II.            

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 6.  КЛАС ЗА УЧ.2019-2020Г.

 

 

КЛАС

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ/ИУЧ/

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

АЕ + РЕ

2

АЕ + РЕ

1

ЧиП + ГЕОГРАФИЯ

1

БЕЛ + МАТЕМАТИКА

1

 

Необходими документи:

1.   

Копие на ученически бележник за завършен 5. клас

PDF icon Заявление 

 

III.          

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 7.  КЛАС ЗА УЧ.2019-2020Г. НЯМА