Приети ученици за 5 клас за учебната 2019-2020 г. към дата 27.06.2019г. ИУЧ/ АЕ + РЕ/

I.           

Приети ученици за 5 клас за учебната 2019-2020 г. към дата 27.06.2019г. ИУЧ/ АЕ + РЕ/

1.  

Никол Красимирова Балабанова

2.  

Пламен Миленов Колев

3.  

Йоана Павлова Петкова

4.  

Ива Илиева Илиева

5.  

Станимира Миткова Славова

6.  

Валентина Евгениева Кирилова

7.  

Александър Людмилов Зашев

8.  

Йоан Илиян Димитров

9. 

Никола Огнянов Меицов

 

На приетите ученици на 01. и 02.07.2019г. се издават служебни бележки, че ще бъдат записани в 119. СУ. /Каб. 202, от 8:30ч. до 16ч./

Обявяване на свободни места: 03.07.2019г.

 

II.               

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 6. И 7. КЛАС ЗА УЧ.2019-2020Г.

 

 

КЛАС

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ/ИУЧ/

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

АЕ + РЕ

1

АЕ + РЕ

1

ЧиП + ГЕОГРАФИЯ

2

 

Необходими документи:

1.    

Копие на ученически бележник за завършен 5. клас