Приети ученици в прогимназиален етап (5-7 клас)

I.           

Приети ученици за 5 клас за учебната 2019-2020г.

1.   

Жасмина Христова Николова – 400 т.

2.   

Мария Миленова Михайлова – 385 т.

3.   

Тома Георгиев Ангелов – 385 т.

4.   

Андреа Събин Коларова – 374 т.

5.   

Никола Людмилов Пенчев – 374 т.

 

Минимален брой точки при класирането:374

 

 

Избираеми учебни часове

Балообразуващи

точки от НВО

Оценки от Удостоверението за завършен начален етап

ЕЗИЦИ

 

Английски език

Руски език

3.БЕЛ

 

БЕЛ + АЕ

 

 

Оценките от Удостоверението за завършен начален етап се приравняват в точки:

Оценка

Отличен 6

Мн. добър 5

Добър 4

Среден 3

Брой точки

50

39

26

15

 

На приетите ученици на 25. и 26.06.2019г. се издават служебни бележки, че ще бъдат записани в 119. СУ. /Каб. 202, от 7:30ч. до 15ч./

Обявяване на свободни места: 01.07.2019г.

II.                

Приети ученици за 6. клас за учебната 2019-2020г.

1.    

Габриела Благовест Янева – 6.Б клас;

2.    

Максим Христов Минчев – 6.Б клас;

3.    

Максимилиян Светлозаров Марков – 6.В клас

III.             

Приети ученици за 7. клас за учебната 2019-2020г.

1.    

Никол Евгениева Куцарова – 7.Б клас;

2.    

Марк Мартинов Богданов – 7. В клас;

3.    

Катерина Кирилова Диканска – 7.Е клас;

4.    

Деница Кирилова Диканска – 7.Е клас;

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 6. И 7. КЛАС ЗА УЧ.2019-2020Г.

 

 

КЛАС

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ/ИУЧ/

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

АЕ + РЕ

1

АЕ + РЕ

1

ЧиП + ГЕОГРАФИЯ

2

БЕЛ + МАТЕМАТИКА

1

 

 

Учебна година: