СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП КЪМ 19.06.2019 Г.

СВОБОДНИ МЕСТА към 19.06.2019Г. за 5. клас за уч. 2019-2020г. са: 4

 с ИУЧ  ЕЗИЦИ /АЕ+РЕ/.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.   

Заявление по образец /Приложение №1/;

2.   

Копие от Удостоверението за завършен начален етап.

Срок за подаване на документи: 20. и 21. 06.2019г. от 9:00 до 16:00ч. в библиотеката на 119.СУ.

Обявяване на приетите ученици: 25.06.2019г.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 6. И 7. КЛАС ЗА УЧ.2019-2020Г.

 

 

КЛАС

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ/ИУЧ/

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

АЕ + РЕ

3

ЧиП + ГЕОГРАФИЯ

3

БЕЛ + МАТЕМАТИКА

1

АЕ + РЕ

1

БИОЛОГИЯ + ХИМИЯ + ФИЗИКА

1

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.     

УЧЕНИЧЕСКИ БЕЛЕЖНИК ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС;

2.     

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ /ПРИЛОЖЕНИЕ 2/.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В КАБ. 202/ ЗАМ. ДИРЕКТОРИ/ ИЛИ КАБ. 207/ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК/.

 

PDF icon Приложение 1 и Приложение 2