Представителна изява на клуб "Активен гражданин"

На  13.06.2019г. клубът по гражданско образование"Активен  гражданин", ръководен от преподавателя по философия г-жа  Зоя Господинова, проведе своето  заключително заседание-  представителна  изява. Гости на  заседанието бяха: зам. директорът  г-жа Марияна Недялкова и педагогическите съветници г-жа Вержиния  Трайкова и  г-жа Мария Михайлова.

Заседанието протече като едно  забавно, атрактивно и с висока  познавателна  стойност мероприятие. Дневният  ред включваше:

1/ Презентация- отчет  за  дейността  на  клуба;  

2/ Най- добрите  презентации по  заложен  в  дейността  на  клуба проект "Мястото, на което  живея";

3/  Ролева  игра "Кметски избори"

Участниците  в клуба бяха подготвили и почерпка.

Учебна година: