Тържествено връчване на дипломи за средно образование на випуск 2019

Учебна година: