Свободни места в начален етап за учебната 2019/2020 година