Съобщение до участниците в обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни и ремонтни работи в 119. СУ